Klachtenloket

Klachtenloket
april 29, 2021 Karin van Dijk

Onafhankelijk klachtenloket

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft een voorstel gedaan voor  maatregelen om de rechtsbescherming bij aanbesteden te verbeteren.  Enkele van de maatregelen zijn dat aanbestedende diensten een verplichte klachtenregeling moeten hebben, het klachtenloket onafhankelijk moet zijn en er een opschortende termijn gaat gelden als er een klacht wordt ingediend.

Reden te meer om een beroep te doen op onze deskundigheid en snelle advisering!

Download